dakanoti


dakanoti
dãkanoti, -oja, -ojo, dàkanoti; S.Dauk 1. tr. draikyti, draskyti: Dãkanoti lovą, t. y. draskyti J. Ana drabužius dãkanote išdãkanojo, t. y. išdraskė J. Nedãkanok knygų Kp. | prk.: Įsigriovusys į namus, dakanoja jų pelną M.Valanč.refl. šėlti: Vaikai dakanojasi Lnkv. Vaikai, nedàkanokiatės po lovą! Vkš. Kai atėjo berniokai, kai pradėjo dūkt, dàkanotis, belstis, tai dulkės stulpais stojo Žmt.tąsyti varginant: Kam tu tą mergaitę dãkanoji, t. y. žudai, tąsai J. Dabar apverti tokią velėną, o pavasarį ir dàkanok Grg. | refl.; Dàkanojies žmogus per dienų dienas, o nieko gero negali padaryti Lkš. 2. refl. kraustytis: Dãkanotis yra kraustytis J. \ dakanoti; išdakanoti; nusidakanoti; pridakanoti; sudakanoti; uždakanoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • dakalioti — dãkalioti (dàkalioti?), ioja, iojo žr. dakanoti 1: Kam dãkalioji drabužius, daiktus, t. y. mėčioji J. Nedãkaliok man drabužių, dailiai sudėtų, t. y. nenaršyk J. Nedãkaliok vilnų, pakulų, mėčiodamas iš vietos į vietą J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakanojimas — dãkanojimas sm. (1) → dakanoti 1: Sėdėjo du mažiukai, labai užsiėmę dakanojimu meno vertės albumų LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakanyti — dakãnyti, ija, ijo 1. žr. dakanoti 1. ║ refl.: Vaikai, nustokit dakanytis! Šd. Tokiem vaikam tai gera ir dakãnytis: pavalgę, apsirengę, niekas jiem nerūpi Gdr. ║ refl.: Kelinta diena dakãnijuos su akmenais Bsg. 2. tr. varyti, grūsti: Aš jį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daknavoti — ×daknavoti, oja, ojo (hibr.) žr. dakanoti 1: To mirusio žmogaus daknavo[ja] visus daiktus žėdnas sau J. Šunys daknavo[ja] mėsą į visas puses, t. y. plėšo J. Kam tu daknavoji drabužį, t. y. plėšai, draskai? J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daknuoti — daknuoti, uoja, ãvo Kv žr. dakanoti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dakyti — dãkyti (dàkyti?), ija ( yja), ijo ( yjo) žr. dakanoti 1: Skolininkas dãkyja už skolą jo drabužius J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dokanoti — dõkanoti, oja, ojo žr. dakanoti 1: Vaikai, sulipę lovon, dõkanoja patalus Š. Sulipę visi ant prėsmo ir dõkanoja pašarą Žl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdakanoti — išdãkanoti tr. išdraskyti, iškapstyti: Vištos išdãkanojo visus grūdus, kurie buvo papilti džiovint Sb. Drabužius, lovą, dailiai paklotą, išdãkanoti, t. y. išdraskyti J. | Dabar dar vieną kartą išdãkanojau (išakėjau) su ekėtėm Brs. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusidakanoti — nusidãkanoti nusidirbti: Ans nusidãkanojo par dieną, t. y. nusiprociojo J. dakanoti; išdakanoti; nusidakanoti; pridakanoti; sudakanoti; uždakanoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabažnytis — pãbažnytis sm. (1) žr. pabažnyčis: Tas suklekusias plunksnas nešk į pãbažnytį davatkoms dakanoti Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language